67 habitatges socials a sant roc / 2005 / badalona

 

Es tracta d'un bloc lineal aïllat de 15 metres de profunditat y 55,8 metres de longitud, a realitzar en dues fases com a substitució de l'edifici actual existent ja que es troba dins el programa de substitució d'habitatges amb patologies estructurals i funcionals que impossibiliten la seva rehabilitació.

A causa de les proporcions del volum a edificar, la seva ubicació i el seu entorn, proposem les façanes de l'edifici amb elements verticals prefabricats de grc de dues plantes d'alçada, s'insereix així un canvi d'escala que garanteix la disminució de l'impacte visual d'un edifici de vuit plantes d'alçada. L'edifici proposat, molt proper al autopista es concep així amb una escala urbana més propera al seu entorn inmediat, despistant l'escala humana més característica d'una altra tipologia de teixit urbà.

Disposant les obertures de les habitacions i terrasses exactament amb la mateixa verticalitat, vam aconseguir més unes franges verticals, que ajuden a proporcionar un aspecte més abstracte de la façana.

Amb aquestes premisses s'han estudiat el mínim nombre d'elements prefabricats per aconseguir la màxima rendibilitat econòmica de la solució proposada.