habitatge unifamiliar a guils / 2003 / la cerdanya

 

Es concep aquest projecte amb la voluntat de no existir, de no alterar el paisatge. Un prat amb una lleugera pendent cap al Sud, cobert d’herba salvatge vegetación autòctona i espontànea. Un simple moviment de la superfície del prat, una contrapendent donarà lloc a un espai habitable. Un aparent mur de contenció de terres serà la única façana. Aquest mur es realitzarà de pedra de pissarra del lloc col.locada en sec, igual que els murs que trobem passejant per l’entorn pròxim en els marges dels prats. Un canvi de direcció en el mur dividirà el programa funcional de la vivenda en dos cossos; un amb el programa de dia i dormitori principal buscarà la orientació Sud, l’altre amb més dormitoris, vestidor i banys s’orientarà a l’Est buscant el Sol del matí. L’accés separa les dues zones, independitzant també les instal.lacions per permetre ampliar de forma voluntària el programa funcional de la vivenda.

La vivenda es basa en els dos conceptes bioclimàtics tradicionals; la inèrcia tèrmica del terreny ( una gruixuda capa de terra i vegetació proporciona l’aïllament a la coberta, en un lloc on les temperatures són extremes). Ventil.lació natural creuada ( La seqüència de seccions proposades permet sempre generar una corrent d’aire Nord-Sud; el pati, l’accés, les claraboies.) Cambra d’aire ventil.lada (Una bossa dins d’una altra bossa, i un espai ventilat entre elles, generant per una cambra sanitària i una cambra d’aire entre els murs de contenció de terres separa sempre la vivenda del contacte directe amb el terreny. La ventil.lació d’aquesta bossa d’aire evitarà les condensacions i la permeabilitat de l’aigua d’un terreny amb constants corrents subterranis). Pou d’aigua ( L’extracció d’aigua del subsòl mitjançant un pou aportarà l’aigua suficient per proveer el consum de la vivenda i el reg de la vegetació en els mesos de calor). Protecció solar ( Uns grans porticons en la façana Sud s’obriran  com grans viseres per produïr ombra sobre la gran superfície de vidre).