8 habitatges duplex / 2008 / torredembarra (tarragona)

 

Es proposa un bloc aïllat amb 8 habitatges: la intervenció planteja 4 habitatges en planta baixa i 4 en planta segona. Es tracta d’habitatges en duplex organitzats de manera que tots ells gaudeixin d’un espai exterior privat. Els duplex en planta baixa gaudiran d’uns jardins privats situats a Sud, i els duplex en planta segona gaudiran d’una terrassa a la coberta, orientada nord-sud. La planta intermèdia (la planta primera) serà compartida amb dormitoris pels dos tipus d’habitatge.

A la planta soterrani es situaran 8 places d’aparcament, i la rampa d’accés es col·locarà en un tester de l’edifici. Degut a la fondària del solar l’espai disposat per l’accés a l’aparcament es molt just, de manera que la planta baixa de l’edifici s’ha d’aixecar 75cm respecte la cota natural del terreny. Això ens permet ventilar de forma natural l’aparcament i donar privacitat als habitatges de planta baixa que donen a l’espai comunitari de jardí on es situa la piscina. La cota dels jardins a planta baixa s’aixecarà 60 cm, buscant més contacte amb el jardí. Aquest petit aixecament de l’edifici estarà limitat en alçada per la rampa d’accés per minusvàlids. Aquest edifici ha de complir amb un recorregut practicable.

Criteris de sostenibilitat: Es proposen els dormitoris a la planta intermèdia, on disposen d’una planta calefactada per damunt i per sota. Això garanteix un bon comportament climàtic allà on es requereix més confort. Els espais diürns, sales d’estar i cuines disposen de ventilació creuada en secció. S’han previst captadors solars per tal d’estalviar energia amb l’aportació d’aigua calenta per la calefacció i l’aigua calenta sanitària.