conjunt residencial i espai públic / 2008 / santa coloma de gramenet (barcelona)

 

La base d'aquest projecte ve determinada en la seva volumetria, per el que determina el Pla Especial de Reforma interior i la seva normativa, per tant es compleix escrupolosament els volums del planejament vigent.

La voluntat dels promotors es construir tota la promoció amb habitatges i per tant no fer ús de la possibilitat de fer locals comercials.

El projecte te voluntat de ser un projecte únic tot i tractar-se de dos volums separats, ja que els dos edificis comparteixen tant la façana del carrer Sant Joan ,com i sobretot, la façana dela nova Plaçapublica que haurà de donar major qualitat d’espais públics no tan sols a aquesta promoció sinó també a tot l’entorn del barri.

Per tant proposem dos edificis que tenen una mateixa composició de façana, amb orientació nord tancada amb obertures molt regulars que donen llum a les habitacions en el carrer Sant Joan.

Aquesta façana està trencada per el compliment de la normativa, ja que el carrer te un pendent important en sentit oest-est i també per intentar adaptar-se a la pròpia configuració urbana del barri.

D’altre banda la nova plaça estarà configurada per façanes molt mes obertes per aconseguir una millor relació amb l’espai verd, aprofitant la bona orientació per ubicar la major part de les estances de dia dels habitatges, cuines i sales d’estar, sobre tot en l’edifici B, ja que el l’edifici A, tot i proposar la mateixa façana per garantir una major unitat de l’espia públic, les sales i cuines estan en la seva façana millor orientada cap a l’interior de l’illa.

L’edifici A te tres nuclis d’accessos, dos des del carrer Sant Joan i l’altre des del pas peatonal continuació del carrer Sant Isidre, també te l’accés de aparcament comú dels dos edificis. En l’interior d’illa, s’aprofita l’edificabilitat que permet la normativa i es reparteix entre els cinc habitatges de Planta baixa. En planta primera i segona cada nucli d’accés donarà a dos habitatges, tots ells amb dues façanes de dos i tres dormitoris, en la planta coberta només apareixen els volums tècnics de l’escala i ascensors i els espais previstos per a les instal·lacions de Energia Solar i comptadors de gas.

L’edifici B te dos nuclis d’accessos que tant en planta baixa com en Planta Primera i Segona donen accés a tres habitatges, en la planta tercera un d’ells dona a dos habitatges mentre que l’antre només a un habitatge. En planta baixa son sis habitatges amb altell, dos en cantonada i tres façanes, dos amb façana al carrer Sant Joan i a la Plaça publica i dos més amb façana sud a la plaça publica. En planta primera i planta segona es repeteix la distribució d’habitatges i en cada nucli tenim dos habitatges de tres dormitoris i un de dos dormitoris, en la planta tercera proposem tres habitatges , un de quatre dormitoris , un de tres i l’altre de dos, tots aquest habitatges disposen de terrasses ben orientades cap a sud i també proposem terrasses posteriors d’us comunitari i els espais necessaris tant per les instal·lacions d’energia solar com per a les escales i ascensors.

Per tal de tenir una millor ocupació de les plantes baixes com a habitatges es proposa tenir un únic aparcament per als dos edificis, vol dir plantejar un únic accés des del carrer Sant Joan en la part mes propera amb la cruïlla amb el carrer Andreu Vidal i connectar els soterranis dels dos edificis amb la prolongació del perímetre del edifici rectangular, aquesta connexió implica un pas de comunicació soterrat en sol públic i per tant la signatura d’un Conveni urbanístic entre la propietat i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet en el que es defineixin quins son els drets i els deures de les dues parts que permetin aquesta connexió en el subsòl.