institut d'educació secundaria, ies ridaura / 2012 castell-platja d'aro (girona) / obra seleccionada premis d´arquitectura comarques girona 2014

 

El projecte es basa en la substitució d’un Institut d’Educació Secundaria. IES RIDAURA

El solar es troba al carrer d’Amadeu Vives número42 aCastell d’Aro, 17250 Castell- Platja d’Aro- S’Agaró, Al Baix Empordà.

Es proposa la construcció d’un nou centre en el solar on existeix i esta en funcionament l’actual escola. Aquest edifici existent es petit per desenvolupar el programa que requereix. L´ escola actualment no compleix les normatives vigents, i requereix una molt forta intervenció per adaptar-la al compliment de les normes per tant, l’ objecte d’aquest projecte és dur a terme les obres de la nova construcció d’un IES 4/3 complert en el mateix solar del centre existent IES Ridaura, i desprès de finalitzada l’obra enderrocar l’escola existent.

Les preexistències del lloc condicionen la ubicació de la nova escola; la situació de l’escola existent al nord del solar fa que no puguem intervenir en aquella zona perquè ha de continuar funcionant mentre s’executa la nova; la zona d’influència de l’ACA del riu Ridaura ens delimitala part Suddel solar i per últim tenir en compte futures ampliacions concentrant la edificació en una zona.

L’escola es descomposa en 2 volums: Volum 1: edifici “Escola” amb el programa estrictament docent (PB+2) i Volum 2: edifici “Polivalent”amb l’aula polivalent+cuina+menjador

En la intersecció dels dos volums es situa l’accés mitjançant un porxo exterior, garantint però, una connexió coberta entre els dos volums.

La tanca a l’espai públic serà la pròpia façana de l’edifici.

Influència de l’ACA: Tot l’edifici s’apuja 1,2m respecte la cota d’accés per evitar el risc de inundabilitat que afecta a aquest solar. D’aquesta manera la planta baixa s’eleva provocant un sòcol com a base de l’edifici, i es crea una gran plataforma exterior per provocar el contacte entre l’escola i l’espai de jocs (pati), a través d’aquest sistema també es soluciona la connexió amb l’espai públic.

En les 3 plantes de l’edifici “Escola” es diferencienla façana Norddela façana Suddegut a les diferents demandes ambientals que requereix cadascuna de les orientacions

Per els criteris d’Ensenyament, presenta diferents problemes: l’assolellament de les aules, el control tèrmic i el soroll de la carretera que es troba paral·lela al recorregut del Ridaura. Per evitar aquests factors es proposen els 5 patis, aquests permeten evitar l’exposició directe del soroll deixant una façana “cega” i obrint les aules a Est i Oest evitant així l’assolellament amb uns brise soleil i arbres de fulla caduca que permeten la irradiació dels raigs solars al hivern i donen ombra a l’estiu. Alhora aquests patis permeten ventilar i il·luminar el passadís central creant zones d’estar per disfrutar de les visuals del paisatge.

A diferència de la Sud aquesta orientació ofereix una llum regular per les aules, de manera que s’obriran les finestres directament sobre la façana disfrutant de les visuals sobre el Pati de l’Escola. El que afecta aquesta façana és la tramuntana, això es soluciona amb finestres correderes i pavés en la part superior.

Es resol la pell exterior amb un aplacat de panells de formigó prefabricat alleugerit de20 cm de gruix de tota l’alçada del edifici, recolzats en el mur de formigó del sòcol de la planta baixa i connectats a la resta de forjats per tal d’evitar el volcament.

Aquests panells prefabricats es fan amb una amplada màxima de2,40 m. Es proposen aquests grans tamanys dels panells que ens permet el transport per tal d’optimitzar els costos d’aquest material i la seva col•locació.

Una cambra d’aire, aïllament projectat i una paret de gero de10 cm de gruix. Completaran la secció de la façana.

Les obertures es resoldran amb una combinació de paraments de vidre translúcid tipus pavés, i vidre, això ens permet aconseguir una gran il·luminació en tots els espais.